• Segers

  Segers

  Segers tillverkar kläder för kök och servering samt vård och omsorg. Segers grundades 1943 och tillhör i dag de sex procenten av svenska aktiebolag som har tilldelats trippel-A för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditrankningssytem.

   

   

   

   

   

  Segers billigt hos Segers återförsäljare

  Samtidigt som en stor del av vårdens arbetskläder bara tål tvätt mellan 40 och 60 grader dör de flesta bakterier vid 72 grader. Segers vårkläder kan tvättas i 85 grader. High °C garanterar att alla material i plagget tål att tvättas gång på gång i 85 grader.

  Genom att ha egen produktion i Lettland och Ukraina, lager och logistik i Ukraina samt flexibel produktion har företaget full kontroll på hela produktionen, från minsta stygn till färdig produkt. CSR (Corporate Social Responsability) ingår som en naturlig och del i verksamheten - ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande - utöver kraven i lagar och avtal. Segers målsättning är att minska belastningen på miljö och arbetar för att långsiktigt uppnå detta mål genom att t ex välja leverantörer och samarbetspartners utifrån Segers miljöstandarder.

  Segers ska designa och utveckla yrkeskläder som främjar människans lust att göra ett bra jobb och känna yrkesstolthet

  YRKESKLÄDER SOM GER DIG GOTT SAMVETE SEGERS

  Segers återförsäljare ska följa de nationella lagar som gäller i de länder där verksamhet bedrivs. Är något i uppförandekoden i strid med nationell lagstiftning har lagen företräde. I DE LÄNDER där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser. föreategt erkänna arbetstagarnas förhandlingsrätt till att träffa avtal.

  SEGERS accepterar inte tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete i någon form. segers tar avstånd från diskriminering som sker på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politisk uppfattning, socialt ursprung eller sexuell läggning.

  I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att öppna ögonen för att se problemen. Och lösa dem. Allt oftare hör vi nyheter om hur företag anlitar fabrikanter som kränker mänskliga rättigheter eller på annat sätt arbetar oetiskt. På Segers vill vi gå i täten för en förändring. De spelar ingen roll om du är inköpare eller konsument. Du har rätt att veta var och på vilket sätt våra kläder har tillverkats. CSR ingår som en naturlig del i vår verksamhet – det handlar om omtanke, att känna ett samhällsansvar. 90 PROCENT av vårt sortiment med arbetskläder tillverkar vi själva i våra fabriker med egen personal. SEGERS uppförandekod ser vi som en miniminivå för våra leverantörer.

  Köp kläder från Segers vår och sommar 2017
  • segers återförsäljare
  • segers kockrock
  • segers förkläden
  • segers östermalmshallen
  • segers bröstlappsförkläde
  • kockrockar
  • serveringskläder restaurang
  Segers köp kockkläder Segers Fabriker

Segers

1 till 25 av totalt 180

Sida:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5