• Skyddsutrustning

  Skyddsutrustning

  Här samlar vi ett antal skyddsutrustning till hälso- och sjukvårdspersonal. Listan uppdateras dagligen, om du hittar inte det du söker, skicka ett meddelande till oss på info@arbetskladerna.se så kommer vi med eventuella förslag.

   

   

   

   

   

  Skyddsutrustning

  Personlig skyddsutrustning Desinfektion, tvätt och avfall Transport av patient/prov Smittsamhetsbedömning av personal Laboratoriehantering av patientprover Smittsamhet Asymtomatiska personer bedöms inte vara smittsamma. För att undvika smittspridning behöver förebyggande åtgärder tillämpas inom vården. Tidig identifiering av misstänkta fall, snabb diagnostik och ett säkert handhavande av patienter och prover, samt adekvat skyddsutrustning för personalen är av största vikt. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien Skyddsutrustning inom vården föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem (Skyddsutrustning inom vården) gäller som grund vid arbete inom vård och omsorg. Skyddsutrustning inom vården ska tillämpas inom alla verksamheter där det finns smittrisker.

  Personlig skyddsutrustning

  Basala hygienrutiner utgör grunden för den personliga skyddsutrustningen i all vårdkontakt. För att säkerställa tillgång till nödvändig personlig skyddsutrustning behöver vårdgivaren inventera och säkerställa tillgången till denna. För beskrivning av vilken personlig skyddsutrustning som rekommenderas vid vårdnära kontakt med patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 hänvisas till lokala riktlinjer samt Folkhälsomyndighetens Rekommendationer för handläggning av bekräftade fall av covid-19. Nedan följer en övergripande beskrivning av vad som är bra att tänka på vid val av den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Skyddsglasögon och visir Skyddsglasögon eller visir används tillsammans med munskydd eller andningsskydd för att skydda ögon- mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk

  Munskydd och andningsskydd

  Smittspridning av Skyddsutrustning inom vården kan ske genom kontakt-, dropp- och aerosolsmitta. Ett vätskeavvisande munskydd i kombination med visir eller skyddsglasögon utgör ett adekvat barriärskydd för vårdpersonal i samband med både provtagning och vårdsituation, med undantag för aerosolgenererande procedurer. Andningsskydd FFP2 eller FFP3 används vid arbetsmoment där lokal riskbedömning anger att detta är nödvändigt. Mer information om andningsskydd hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats.

  Skyddsrock

  Skyddsrockar har lång ärm och är vätskeavvisande. Skyddsrocken behöver också täcka arbetskläderna väl samt kunna tas av på ett säkert sätt. Det är viktigt att använda det man är väl inövad på för att minska smittrisk.

  Skyddsförkläde

  Alternativ till skyddsrock är långärmat plastförkläde. Det är viktigt att förklädet täcker arbetskläderna väl samt kan tas av på ett säkert sätt. Om man normalt är tränad på och använder ett långärmat plastförkläde, går det bra att använda. Samma grundkrav som för skyddsrock gäller då.

  Skyddshandskar

  Skyddshandskar ska användas vid vårdnära patientkontakt med fall av covid-19, se §14 i AFS 2018:4. Byte av skyddshandskar görs mellan varje vård- eller omsorgsmoment samt vid behov och baserat på lokal riskbedömning, i linje med lokala rutiner.

  Desinfektion och hantering av tvätt och avfall

  Städning minskar mängden smuts och mikroorganismer i miljön och är tillsammans med punktdesinfektion vid spill eller stänk av kroppsvätskor grundläggande för att förebygga smittspridning. Följ ordinarie städrutiner med lokalt rekommenderat rengöringsmedel. För fullgott resultat krävs mekanisk bearbetning. Det är viktigt att identifiera kritiska kontakt- och tagytor i den vårdnära miljön och skapa rutin för regelbunden rengöring och desinfektion. Skyddsutrustning Skyddsutrustning inom vården

 

Kontakta oss vid förfrågningar

 

Skyddsutrustning

1 till 25 av totalt 33

Sida:
 1. 1
 2. 2